Belgesel
Wild Wild Country
İncele
Wild Wild Country
Hikâyede Osho ile beraberindeki takipçilerin Hindistan maceraları ele alınacaktır. Karakterler, buradan başlayan serüvenlerine Oregon’da devam edecektirler. Bu süreçte Hindistan’da yapılan yolsuzluklar, yasal açıklar ve kirli paralar sayesinde ne derece fayda sağladıkları da yansıtılmaya çalışılacaktır. Toplumun her kesiminin, rutin yaşamları da detaylandırılacaktır. Rajnessh isimli olan bir karakter, daha sonra Bhagwan yani tanrı olarak anılmaya başlayacaktır. Kendisinin tanımlanma süreci en son Osho’da sabit kalacaktır. Toplumun bir kesimi tarafından ruhani lider olarak görülen karakter, kimi insanlar içinse kalpazandan ötesi değildir. Ülkesinde ortaya çıkan sıkıntılar, kendisine zarar verecek noktalara ulaştığında, terk etmek durumunda kalacaktır. Beraberinde sekreteri, yardımcısı ve tarikatının birkaç üyesi de eşlik edecektir. Sheela isimli bir karakter, kendi tarikatında kendisinden daha öne çıkmaktadır. Amerika’nın Oregon şehrine gitme işini de kendisi ayarlayacaktır. Wild Wild Country Osho’nun Amerika’ya uzanan hayatı üzerinde ilerleyecektir. Bu zamana kadar elde etmiş olduğu paralara acımadan, uçuk rakamlarda geniş bir gayrimenkul satın alacaktır. Arazisine büyük çaplı bir çiftlik kurup, yaşamını bu şekilde yürütmeye çalışacaktır. Kendisinden önce Oregon, sakinliği ve tenhalığıyla bilinen bir yerdir. Daha çok da emekli kesim burada yaşamaktadır. Fakat bir anda, kalabalık kitlelerin, anlayamadıkları inanışını benimseyen insanların arasında kalacaktırlar. Bölge halkı, Osho’nun varlığından artık rahatsızlık duymaya başlayacaktır. Diğer taraftan ortaya silahlanma yarışı da çıkınca, işler farklı boyutlara ulaşacaktır. Tarikatta Osho’dan çok Sheela’nın hareketleri etki yaratacaktır. Çünkü, Osho ilk toplantıları düzenlemiş ve gereken aktarımları yapmıştır. Sonrasında inzivaya çekilerek, yılların yorgunluğunu üzerinden atmak isteyecektir. Sheela ise bu saatten sonra Osho ile müritleri arasında bir köprü görevi görmeye başlamıştır. Bu süreç parasal yönden, kuvvetlenmelerini de sağlayacaktır. Sheela, Osho’dan fazla saldırgan propagandalar yürütecektir. Televizyon programlarında bulunduğu atıflar, kitleleri harekete geçirecek ve tarikatlarının da bir nevi reklamını yapacaktır. Sheela ile kendisine yakın müritler, Osho’nun sonrasında çevresinde yer almak isteyen kişilerin, uyuşturucu verdiklerini düşünecekler. Osho, bütün bu gelişmeler yaşanırken, normal bir insanın standartlarında yer alan lüks yaşamını sürdürecek ve olaylardan en fazla kendi müritleri etkilenecektir.
 • IMDb 5.0
 • 686
 • 0
Cooked
İncele
Cooked
Belgeselde gezegenin vazgeçilmez dört elementi, toprak, hava, su ve ateş konu edilmektedir. Michael Pollan isimli yazar, belgesel süresince merkezde yer alacaktır. İlk olarak ateş bölümünde, çok çeşitli konulara değinilecektir. Bunlar arasında kadın-erkek eşitliği, son zamanlarda trend olan çiğ yemek akımı ve ateşin ne şekilde işlevlere sahip olduğu üzerinde duracaktır. Bir taraftan da toplumsal pozisyonunu ortaya çıkaracaktır. İnsanlar, sosyal birer varlıktırlar. Üstelik kendilerini hayvanlardan ve başka canlılardan ayıran en büyük özellikleri de yemekleri çiğ yerine pişirerek tüketmeleridir. Üstelik çevreye bıraktıkları atık miktarı da şüphesiz diğer varlıklardan daha çoktur. Günümüz yemeklerine ulaşmak son derece basit görülmektedir. Bu şekilde çöpe dökülen yemekler bile düşünülmemektedir. Bu durum doğrudan atık miktarını etkilemektedir. Üstelik insanoğlu tarafından bu miktarlar, hiçbir zaman kayda değer olarak görülmemiştir. Başlarda insanlığın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri haline gelen beslenme, şimdilerde daha düşünülmez bir konuma gelmiştir. İnsanlar anlık olarak doymaya alışmışlar ve yarın nelerle karşılaşacağı da pek umurlarında olmamıştır. Belgeselde çeşitli toplumlardan örneklerle birlikte, bir nevi uyarılar gözlemlenecektir. Martu isimli topluluk, akşam yemeği hazırlığı için insanlığa büyük bir ders niteliğinde mücadele sergilemektedir. Cooked Yemek alışkanlıkları ve kültürel değerlerin yozlaşması üzerinde durulacaktır. Pollan tarafından Martu aile üyelerinin hepsinin, akşam yemeği sürecine katkıda bulunması, aşırı ilginç ve hoş bulunacaktır. Dayanışmanın çekirdeklerinden de birisini oluşturduğu düşünülecektir. Modern çağda olunmasına rağmen, insanlık yeni gelişmelere karşı daima hazırda beklemektedir. Kadınların yemek hazırlaması ve ortalığın temizlenmesinden sorumlu tutulmasına kadar birçok konu üzerinde durulacaktır. 21. yüzyıl dünyasında bile erkekler tarafından, kadınların iş hayatına atılmaları tam anlamıyla desteklenmemektedir. Sadece temizlik ve yemek işlerini yerine getirmelerinin kâfi olacağı benimsenmiştir. Martular gibi ilkel bir kabilede dahi kadın erkek ayrımı gözlemlenmemektedir. Modern toplumun, kendisini sorgulaması üzerinde duracaktır. Martulardan örnek verilirse, kadınlarında da avcılık faaliyetlerine katıldığı görülecektir. Erkekler avı temizlerlerken, ailece pişme sürecine destek olmaya çalışmakta ve piştiğinde de eşit bir şekilde paylaşmaktadırlar. Bu durum üzerinden çıkarılacak birçok ders, bambaşka bakış açılarıyla yansıtılmaya çalışılacaktır.
 • 2016
 • 45
 • IMDb 7.2
 • 723
 • 0
Prohibition
İncele
Prohibition
Hikâye 1919 yılında ABD’deki 18. yüzyıl değişikleri üzerinde ilerleyecektir. Alkol tüketimi, 1920 ila 1933 yılları arasında kesin olarak yasaklanmıştır. 19. yüzyıldaki bazı ortaya çıkan olaylar, tansiyonu baya yükseltmiştir. Suç örgütleri, artık yeraltı faaliyetlerinde bulunmaya başlamışlar ve hem erkekler hem de kadınlar haydut olma eğilimine girmiştirler. İlk bölümde 1920 ila 1933 arasındaki olaylar merkezliğe alınacaktır. Frances Willard, Carry Nation ve Elizabeth Cady Stanton isimli liderlerin yönetiminde geçen süreç, 19. yüzyılda ortaya çıkacak olan büyük buhranının ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Anayasa değişikliğiyle birlikte alkol üretim ve satış faaliyetlerinin yasaklanması, Volstead Yasası ve insanların yeni toplum düzenine uyum sorunları gibi noktaları işleyecektir. Likör kullanımını sağlayan insanlar bile beklenmedik tutuklamalarla karşı karşıya kalmıştırlar. Federal ajanlar, halkın arasına karışarak bütün ihlallerin saptanmasında rol oynamıştırlar. Peş peşe gelen yasaklara karşı, halkın muhalif tutumu artarken endişeli bir ruh hali de gözlemlenecektir. Her ne kadar güç olsa da az sayıdaki politikacı tarafından, Saloon kültürüne karşı büyük bir darbe alındığı ve yasağın asılsız olduğu dile getirilecektir. Amerika’da sanayi öncesinde sarhoşluk kökenli birçok sorun gözlemlenmiştir. Yoksulluk ve sefaletin üst noktalarda hissedildiği toplumda, geçmişten beri alışılagelmiş bir alışkanlığın toptan yasaklanması büyük problemlere yol açmıştır. Prohibition ABD’deki yasaklar ve insanların yasaklara entegrasyonu üzerinde ilerleyecektir. Sanayileşme hareketlerine eş zamanlı olarak göçmenlerin yoğun akışı da ortaya çıkacaktır. Bu durum sorunların daha ciddi boyutlara ulaşmasına da yol açacaktır. Çeşitli ülkelerden ABD’ye gelip yerleşen insanlar, bira damıtıcılarına sahip olarak sorunun üstesinden gelmeye çalışmıştırlar. Ancak federal hükümet tarafından bütün ürünlere fahiş vergiler konularak, bu eğiliminde önüne geçilmeye çalışılacaktır. ABD’de yürürlüğe konulan alkol yasağının hukuki boyutları ve doğurduğu sonuçları uzun süre dillerden düşmeyecektir. Değişikliğin uygulamada ve pratikte birçok sorunu da beraberinde getirmesi, yönetimsel krizlerin yaşanmasına da yol açacaktır. Çünkü, Volstead isimli yasanın uygulanması son derece zordur. Üstelik uygulanması için finansmanı da yeterli değildir. Milyonlarca Amerikalı, eski özgürlüklerine kavuşabilmek için hükümete karşı büyük bir mücadele girişecektirler.
 • 2011
 • 110
 • IMDb 7.9
 • 786
 • 0
Shot in the Dark
İncele
Shot in the Dark
Hikâyede Los Angeles sokaklarının gece vakitlerinde altını üstüne getirmeye çalışacak olan üç freelance haber muhabirinden bahsedilmektedir. Karakterler gece süresince polis radyolarını takip edecekler ve şehrin dört bir tarafındaki hırsızlık, kaza ve cinayet görüntülerini kayıt altına almaya çalışacaklar. Kendileri görüntüleri ilk kayda alanlar olarak, haber kanallarına satarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Zak, Howard ve Scott’un işleri son derece tehlikeli olduğu kadar heyecanlıdır. Shot in the Dark Sıradan bir haber ekibinin, şehirdeki olup bitenlere yetişmek üzere giriştikleri çabayı ele alacaktır. Gece boyunca haber yapabilmek için birbirleriyle yarışacaklar. Öte yandan bütün trajedilerde olay yerinde bulunacaklar. Ambulanslar, sedyeler ve ateşler arasında kalsalar dahi işlerini sonlandırmak onlara göre bir karar olmayacak. Howard Raishbrook ve iki erkek kardeşinin yönettikleri RMG News, son derece popülerleşmeye başlayacaktır. Karakterler, Los Angeles’ı aralarında bölüşüp, kameralar yardımıyla cesetler, hırsızlıklar ve illegal olayları kayıt altına almak üzere birbirleriyle yarışacaklar. Kendilerinin en büyük rakipleri ise Zak Holman olacak. Çünkü kısa süre önce Scott’un işini elinden almasından dolayı, ukalalığı dur durak bilmeden artamaya başlayacak. Diğer taraftan başkalarının acı ve ıstıraplarından çıkar elde ediyor oluşları vicdanlarını kimi zaman yoracak. Ancak kendilerinin de geçimlerini sağlamak için bunu yapmaları gerektiğinin normal olduğuna kanaat getirecekler. Yükselen alevler, peşinden kaybolan hayalleri de götürecek. Ekip ise sadece satabilecek hikayelerin ardından koşmak durumunda kalacak. İnsanların sefalete düşmesi, şehirdeki suç oranlarını da her geçen gün arttırmaya başlayacak. Kimi zaman işlek trafikte parçalanmış araçları görüntülemeye kalkışırlarken, kendi hayatlarını da riske atmış olacaklar ya da otoyol devriyesine yakalandıkları vakit, bir miktar ceza ödemeleri gerekecektir. Genel anlamda Los Angeles’ın gece vakitlerinde bir cehenneme dönüştüğü gözlemlenmektedir. Türlü otobüsler sebepsiz yere kundaklanmakta ve polisler ile ambulanslar vızır vızır çalışmaktadırlar. Her insanın, mışıl mışıl uykusuna daldığı saatler üç meraklı genç için hayatın sorgulanmasına fırsat tanıyacak saatler olarak görülecektir. Hayallerindeki kariyere ulaşabilmek adına, yapabilecekleri tüm fedakarlıkların üstesinden gelmeye çalışacaklar. Her şeyden önemlisi birlikte hareket etmeyi amaçlayıp, uyumlarını her alanda yansıtmak isteyecekler.
 • 2017
 • 35
 • IMDb 7.4
 • 465
 • 0
Wormwood
İncele
Wormwood
Hikâye 1950’li yılların savaş atmosferini yansıtacaktır. Dönem itibariyle Kore Savaşı’nın etkisi hakimdir. Amerika açısından zorlu bir dönemden geçilmektedir. Çünkü, bir tarafta Kore’de savaşırken diğer tarafta da soğuk savaşa karşılık vermeye çalışmaktadır. Frank Olsen isimli karakter, ordu adına biyokimya konusunda çalışmalar yapmaktadır. Diğer taraftan da CIA ile ortaklaşa bir çalışmaya girişmiştir. UK-Ultra isimli çalışma, büyük bir ilgi toplamaktadır. Çalışmanın çıkışında Amerika’nın iç ve dış politikasında yaşanılan gelişmeler etki etmiştir. Amerikalı bir casusun, Sovyetler Birliği tarafından yakalandığında, konuşabilmesini sağlayabilecek bir kimyasal mevcut mudur? Ya da Sovyetler Birliği adına çalıştığı saptanan bir ajanın, özel bir kimyasal verilerek konuşturulması ve bütün bildiklerine itiraf etmesi mümkün müdür? soruları çıkışında etkili olmuştur. Üst düzey özveriyle yürütülen çalışmalarda, bütün bunları sağlayabilecek olan LSD isimli bir kimyasal madde keşfedilmiştir. Bu keşfin ardından direk, deneme aşamalarına geçilmiştir. Bunun için birçok sivil Amerikalı kullanılmıştır. Frank Olsen de her ne kadar deneyin başındaki bir isim olsa da denek olmaya karar verecektir. Deneklerin maddenin etkisi altındayken, zihinlerinin kontrol edilip edilmeyeceği ele alınacaktır. Madde alındıktan sonra Frank Olsen’de olumlu etkiler gözlemlenmemiştir. Yanında CIA adına çalışan ajanların bulunduğu vakit, kaldıkları otel odasının penceresinden aşağıya atlayarak, intihar teşebbüsünde bulunacak ve hayatını kaybedecektir. Ailesine bunun bir kazadan ibaret olduğu söylenecek ve görev şehidi unvanıyla son yolculuğuna uğurlanacaktır. Ancak 1975 yıllarına gelindiğinde, bir gazeteci CIA’nin bu konu hakkındaki tutumu ve olup biteni ifşa edeceği bir haber yapacaktır. Wormwood Amerika’da LSD isimli özel bir kimyasal üzerinde yapılan çalışmalar ve uygulama sürecinde ne gibi olumsuzluklar gözlemlendiği ortaya çıkarılacaktır. Casusluk açısından önem arz eden bu deneyde, birçok öngörülmeyen sonuca ulaşılacaktır. Deneklerden kimisi olumlu yanıt ve davranışlar gösterirlerken, kimileriyse öz kıyıma bile teşebbüs edecekler. CIA tarafından uzun yıllar gizlenen gerçekler ve deneyin başındaki isminde içinde bulunduğu olaylar, araştırmacı bir gazetecinin bulduğu ipuçlarıyla irdelenecek. Bütün bunların sonucunda, CIA’nin karanlık taraflarını ifşa edecek ve insanları içine düşürmüş oldukları durumlardan, herkes haberdar edilecektir.
 • 2017
 • 45
 • IMDb 5.8
 • 485
 • 0
The Toys That Made Us
İncele
The Toys That Made Us
Seride, dünyayı kasıp kavuran oyuncakların oluşum hikayeleri, üretim süreçleri, yaratıcılar, pazarlama motivasyonları ve tasarım süreçleri konu edilmektedir. Star Wars, He-man, G.I Joe ve Barbie gibi oyuncak dünyasında devrim yaratmış oyuncaklar konu edilmektedir. Star Wars, 1947 yılı itibariyle Kenner şirketinin lisanslama anlaşması sayesinde gündeme gelmiştir. Star Wars figürlerinin gördüğü ilgi son derece yüksektir. Hatta iş film ile oyuncak satış oranlarının karşılaştırılmasını bile gündeme getirmiştir. Türkiye’de 80’li yıllarda Star Wars oyuncakları çılgınlığına katılmıştır. Lisanslanmış birçok oyuncak figürü tükenmiştir. Barbie, Ruth Handler’in oyuncak piyasasını sorgulamasıyla ortaya çıkmıştır. Erkek çocukları için oyuncak piyasasında birçok alternatif varken, kız çocukları sadece kartondan bebeklerden faydalanabilmektedirler. Bu durumu eleştiren karakter, İsviçre gezisinde Lili isimli Alman bebeği görerek, büyük bir ilham alacaktır. Kafasında daha muazzam 3D bebek yaratma hayali oluşacaktır. Barbie’nin ilk versiyonu, New York’taki Oyuncak Fuarı’nda pek talep görmeyecektir. Üstelik göğüslerinin bulunması, aileler tarafından hoş karşılanmamıştır. Fakat yeni bir pazarlama stratejisi yaratılarak, önyargıların hepsinin yıkılması başarılacaktır. Şirket, ısrarla mektuplar almaya başlayacak ve Barbie’nin bir de partnerinin bulunması gerektiği gündeme gelecektir. Ken bebeğin üretimiyle birlikte kız çocuklarının da motivasyonu sağlanmıştır. Satış rakamları, bomba etkisi yaratacaktır. He-Man ve ezeli düşmanı İskeletor, oyuncak başarısından ekranlara taşınmıştır. Bu nedenle de emsallerinden çok farklı yönleri bulunmaktadır. Mattel tarafından 1970 yılında aksiyon figürü krizi çekilmesi, yeni bir gündem yaratmayı başarmıştır. Araştırmalara soyunan şirket, çocukların aksiyon figürlerine sahip olduklarında, gücü kendilerinde hissetmeye çalıştıklarını ortaya koyacaktır. Bu durum çocuklara, bekledikleri türden güç verilmesini zorunlu kılacaktır. Rakip aksiyon figürlerini, daha güçsüz kılmak için barbar bir karakter üretilmek üzere harekete geçilecektir. The Toys That Made Us Oyuncak figürlerin, bir anda çocukların ve yetişkinlerin dünyasında neleri değiştirdikleri üzerinde durulacaktır. Her bir figürün çıkış hikayesi ve pazarlama stratejileri çok farklıdır. Kimi figürler başlangıçta olumsuz bir önyargı oluştursa da sonrasında satış rekorları kırabilmeyi ve insanlar üzerinde etki bırakabilmeyi başarmıştırlar. Bazı oyuncaklar, hesaplarda bile olmayan satış rakamlarına ulaşmıştır. İnsanların figürlere yaklaşımları da ele alınacaktır.
 • 2017
 • 45
 • IMDb 7.6
 • 443
 • 0
Making a Murderer
İncele
Making a Murderer
Hikâyenin kahramanı Steven Avery, doğma büyüme Monitowocludur. IQ konusunda 70 puanlarda seyreden Steven, okulunu bile kıl payı geçebilmektedir. Bir süre sonra arkadaşlarının içinde, bazı hırsızlık olaylarına katılacaktır. Enselenmelerinin sonucunda, Steven’ın bir sonraki adresi hapishane olacaktır. Ağabeyi ile babası, kendi sahibi oldukları hurdalığı çekip çevirmektedirler. Steven, 19 yaşında yavaş yavaş erişkinliğe adımını atacaktır. Lori isimli güzel bir kızla tanışacak ve kısa süre sonra evlenecektir. Lori için bu ikinci evliliğidir. Önceki evliliğinden de çocuk sahibi olmuştur. Steven’dan da 4 çocuk doğuracaktır. İlk iki çocuklarından sonra ikiz bebek sahibi olmaları büyük şaşkınlık yaratacaktır. Ailenin huzuru yerindeyken, bebeklerin doğumunun sonrasında birtakım olaylar yaşanacaktır. Penny isimli bir kadın, kocasıyla Monitowoc sahiline gelmiştirler. Penny, bir süre koşu yapacağını haber verip, koşmaya başlayacaktır. Hava sıcak olmasına rağmen deri ceket giyen bir adamı fark edecektir. Ancak karaktere takılı kalmadan, yoluna devam edecektir. Bir süre sonra geri dönmek istediğinde, adamın yolunu kestiğiyle karşılaşacaktır. Adam tarafından Penny, ormanın derinliklerine doğru götürülecektir. Sonrasında darp edilecek ve tecavüze uğrayacaktır. Dönem itibariyle, DNA sonuçları çok doğru hedefler göstermemektedir. Sonrasında suçlunun Steven Avery olduğuna kanaat getirilecektir. Tecavüz suçuyla yargıç karşısına çıkan Steven, ne olup bittiği hakkında bir fikre sahip değildir. Ancak o ne olduğunu anlamadan, 18 yıllık hapis cezası alacaktır. Karakter, hiçbir şekilde suçlamaları kabul etmemektedir. Er ya da geç suçsuz olduğuna kanaat getirilecektir. Steven ise boş yere yıllarca hapis yatacaktır. Making a Murderer Tecavüz suçuyla yılları heba edilen Steven’ın yaşamını ele alacaktır. Karakter, suçsuzluğuyla serbest bırakıldığında bu kez de bir fotoğrafçının acımasız bir şekilde katledilmesinden sorumlu olmuştur. Hayatı iyice altüst olan karakter, ilk suçsuz olduğu olaydan sonra psikolojik düzenini kaybetmiştir. Suça eğilim göstererek, ABD adaletine karşı tepkisini dile getirecektir. Diğer taraftan da suça giden yolların ne gibi koşullara ve çevresel faktörlere bağlı olduğunu yansıtmaya çalışacaktır. Toplumsal itibarı da yerle bir olan karakter için bu sefer kurtuluş daha zordur. Fakat kendisinin bu duruma gelmesinde adalet sisteminin de rolü büyüktür.
 • 2015
 • 60
 • IMDb 7.8
 • 435
 • 0
The World at War
İncele
The World at War
The World at War 26 bölümlük bir televizyon belgeselidir. Konusu II. Dünya Savaşı olan bu dizinin anlatıcısı Laurence Olivier'dir. 1969 yılında yapılması kararlaştırılan dizinin yapımı dört yıl sürmüş ve 1973'te ITV'de yayınlanmaya başlamıştır. Dizi 4 milyon £'a malolmuştur, ki o zamanlarda bir İngiliz televizyon yapımı için bu bir
 • 1973
 • 60
 • IMDb 8.2
 • 1.307
 • 0
Sitemiz 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri,aşağıdaki mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler hukuksal olarak incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde, ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. ( If there's a content which disturbs you and whose rights belong to you, please contact with us. We will remove it within 3 days.) İletişim: [email protected]
bahis siteleri | bahis siteleri | deneme bonusu veren siteler | bahis siteleri | tipobet | bedava bonus | süperbahis | deneme bonusu veren siteler | bahis siteleri | çevrimsiz bonus | casino siteleri | deneme bonusu